راهکارهای مراقبتی و درمانی برای حل نیازهای سلامت روان در افراد سالمند

راهکارهای مراقبتی و درمانی برای حل نیازهای سلامت روان در افراد سالمند

سازمان بهداشت جهانی از دولت ها در راستای تقویت و ارتقای سلامت روان در سالمندان و ادغام استراتژیهای موثر در برنامه ها و سیاست ها حمایت میکند. استراتژی و برنامه جهانی پیرامون سالخوردگی و سلامت توسط مجمع بهداشت جهانی در سال 2016 تصویب شده است. یکی از اهداف این استراتژی جهانی، تراز کردن سیستمهای بهداشتی با نیازهای سالمندان در زمینه های سلامت روان وسلامت جسمانی می باشد. اقدامات کلیدی عبارتند از: جهت گیری سیستم های بهداشتی در حول ظرفیت های درونی و توانایی عملکردی، توسعه و اطمینان بخشی از دسترسی مناسب به مراقبت های بالینی یکپارچهی سالمند محور و تضمین نیروی کار پایدار و آموزش دیدهی مناسب ومدیریت شده می باشد.

برنامهی عملی و جامع سلامت روان برای سالهای 2013 تا 2020 که همه ی کشورهای عضو سازمان بهداشت جهانی متعهد می شوند در جهت ارتقاء بهزیستی روان، پیشگیری از اختلالات روان، ارائه  خدمات مراقبتی، تقویت بهبودی، ارتقاء حقوق بشر و کاهش مرگ و میر در افراد مبتلا به اختلالات روان از جمله افراد مسن، گام بردارند. این برنامه بر چهار هدف اصلی تمرکز دارد.

  1. تقویت رهبری و حاکمیت موثر بر سلامت روان
  2. تهیه و ارائه خدمات جامع، یکپارچه و پاسخگو در زمینهی سلامت روان و مراقبت های اجتماعی در محیطهای اجتماعی
  3. اجرا راهکارهای مبتنی بر ارتقاء و پیشگیری در زمینهی سلامت روان
  4. تقویت سیستمهای اطلاعاتی، شواهد و تحقیقات در سلامت روان

افسردگی، روان پریشی، خودکشی، تشنج و دمانس و اختلالات مرتبط با سوءمصرف مواد با هدف بهبود مراقبت از اختلالات روانی،عصبی و اعتیاد به مواد، از طریق تهیه ی راهنما و ابزارها برای توسعه خدمات درمانی در مناطق با منابع و درآمد کم در برنامهی جهانی گنجانده شدهاند.

این بسته شامل مدیریت و مداخلات پیشگیری کننده در هر یک از اولویتها ی مذکور در محیطها غیر تخصصی بهداشت از جمله برای افراد سالمند میباشد.

این اعلان را به اشتراک گذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *