گروه تخصصی مشاوره زوج و خانواده

گروه تخصصی مشاوره زوج و خانواده

فعالیت های این بخش که توسط متخصصین این حوزه که در جهت تحکیم خانواده می باشد به شرح زیر است:

  • مشاوره پیش از ازدواج
  • حل تعارضات زناشویی
  • مشاوره طلاق
  • مشاوره پیمان شکنی زناشویی(خیانت)
  • سلامت جنسی و تحکیم خانواده