گروه تخصصی روانشناسی صنعتی و سازمانی

گروه تخصصی روانشناسی صنعتی و سازمانی

فعالیت های این بخش که در جهت تشخیص دقیق تر توسط متخصصین روانسنجی و نرم افزارهای بروز انجام می گردد به شرح زیر می باشد:

 

از آنجا که شاخه روانشناسی صنعتی و سازمانی یکی از شاخه‌های کاربردی و فعال رشته مهم روانشناسی است و همچنین کشور نیز در آستانه توسعه اقتصادی و صنعتی است لذا استفاده از خدمات مشاوره روانشناسی صنعتی و سازمانی یکی از ضروریات دنیای تولید و کار است و بدون این گونه خدمات تولید با کیفیت در دنیای پر رقابت فعلی با مشکل روبروست.

  • مدیریت سازمانی(کوچینگ)
  • برندسازی
  • بهداشت روانی در محیط کار
  • تجزیه و تحلیل مشاغل کارکنان
  • انگیزش شغلی ، خشنودی از شغل و تعهد سازمانی