نوروفیدبک مقدماتی

 

  • درباره کارگاه آموزشی نورو فیدبک
  • نوروفیدبک یک روش درمانی جدید و بسیار کارآمد در تشخیص و درمان اختلالات روانی و همچنین ارتقاء عملکرد مغزی است که در سالهای اخیر ، هم در جوامع دانشگاهی ، هم در مراکز پژوهشی و هم در کلینیک های درمانی بسیار مورد توجه قرارگرفته و با سرعت زیادی نیز این دانش در حال رشد و همگانی شدن می باشد . در این روش ، سیگنال های مغزی توسط تجهیزاتی خاص و الکترودهایی که بر روی سر نصب می شوند ، ثبت شده و سیگنال های مغزی شخص از طریق کامپیوتر به شخص نشان داده شده و با استفاده از یک سری پنجره های درمانی ، بازی های کامپیوتری و استفاده از یک سری اصول کلاسیک و ثابت شدۀ روانشناسی از قبیل شرطی سازی ؛ تغییراتی را در مغز شحص ایجاد می کنند
  • سرفصل های آموزشی کارگاه نوروفیدبک
  • آشنایی با تاریخچه و اصول نورو فیدبک
  • ثبت امواج مغزی EEGبا دستگاهewave
  • روش های ارزیابی یک و چند کانال امواج مغزی
  • تغییرات امواج مغزی با توجه به اختلالات مغزی
  • آشنایی با فرکانس های مختلف امواج مغزی شامل آلفا،بتا،تتا،دلتا و ارتباط آنها با عملکرد و رفتار
  • معرفی پروتکل های درمانی در نوروفیدبک برای پیش فعالی،اضطراب، افسردگی اعتیاد و اوتیسم