مداخلات درمانی در سلامت جنسی

  • درباره کارگاه آموزشی مداخلات درمانی در سلامت جنسی

.سکس تراپی نوعی روان درمانی است که مسائل مربوط به سلامت روان و یا نگرانی های عاطفی در مورد عملکرد و تمایلات جنسی را مورد بررسی قرار می دهد

  • سکس تراپی شاخه ای از خدمات روانشناختی است که به افراد کمک میکند عواملی را که بر رابطه و رضایت جنسی آنها تاثیر گذاشته شناسایی و درمان کنند
  • هدف کمک به مراجعین در راستای رفع چالش های جسمی و عاطفی ناشی از مشکلات جنسی و داشتن روابط رضایت بخش زناشویی و جنسی است.
  • سرفصل های آموزشی کارگاه مداخلات درمانی در سلامت جنسی
  • اصول سلامت جنسی
  • آسیب شناسی اختلالات جنسی
  • آسیب شناسی انحرافات جنسی
  • درمان اختلالات جنسی با رویکرد تلفیقی کوتا مدت

 

  • طرح واره ها و مشکلات سازمانی