درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ( ACT ) در بیماران مبتلا به سرطان

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ( ACT ) در بیماران مبتلا به سرطان

در اروپا از هر صد هزار نفر حدود ۳۸۷ نفر از بیماری سرطان رنج می برند، درصد بالایی از این بیماران دچار مشکلات هیجانی می شوند.اختلال افسردگی بیشترین شیوع را در فرآیند درمان این بیماران نشان می دهد. دامنۀ افسردگی از ۷/۳ %  تا %۴۹  بسته به نوع پژوهش متفاوت بوده است. بر اساس این اطلاعات، اهمیت مداخلات روانشناختی کارآمد و موثر برای رفع مشکلات هیجانی این بیماران ، هر  روز پررنگ تر از قبل می شود.

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد یا [۱]ACT  می تواند برای درمان مشکلات هیجانی در بیماران مبتلا به سرطان مناسب باشد. این روش درمانی  می تواند با هدف کاهش و یا رفع رفتارهای اجتنابی و افزایش تعهد بیماران نسبت به آنچه برای بیماران ارزشمند است به کار آید.  ACT  از روش های ذهن آگاهی و تغییر رفتار برای ایجاد انعطاف پذیری روانشناختی بیشتر استفاده می کند. انعطاف پذیری روانشناختی به عنوان حالتی است که فرد با لحظۀ حال به طور کامل مواجه می شود. به عنوان انسانی آگاه و بر اساس آنچه شرایط ایجاد می نماید تغییر یا تداوم رفتار در جهت ارزش های فرد، انتخاب می گردد. هدف ACT افزایش انعطاف پذیری روانشناختی در نتیجه بهبود عملکرد فردی است که توسط شش فرآیند انجام می شود که شامل پذیرش، گسلش شناختی، خود به عنوان بافتار، تماس با لحظۀ کنونی، روشن نمودن ارزش ها و عمل متعهدانه می باشد. در واقع درمانگران ACT مراجعان را ترغیب می کنند که تلاش ها و تقلاهای غیر سودمندانه محتویات روانشناختی را تشخیص داده و سپس  آن ها را کاهش دهند و یک موضع پذیرش جویانه اتخاذ کنند تا بتوانند در جهت ارزشهای منتخب فرد حرکت کنند. پژوهش ها نشان داده است که ACT  در درد مزمن، اختلالات اضطرابی، اختلال وسواس فکری و همچنین ارتقای سلامت روان موثر است. شواهد موجود نشان می دهد، در زیربنای چارچوب  ACT  مدلی مداخله ای را ارائه می گردد که به طور بالقوه می تواند برای  هر فرد بیمار طبق شرایط ویژه و خاص خود،  مناسب باشد.  ACT می تواند یک روش مداخلۀ روانشناختی موثر برای بیماران مبتلا به سرطان باشد زیرا باعث افزایش پذیرش در مورد بیماری و به طور همزمان منجر به بهبود معنای زندگی می شود. در حقیقت استعاره های موجود در این درمان، بیماران را ترغیب می کند تا تجربیات مثبت و خوب و نقش  خود در ارتقای مفهوم خود شناسی را شناسایی کنند، در عین حال توانایی آن ها  برای زندگی در لحظۀ کنونی و  پذیرش تجربیات منفی زندگی افزایش یابد. بیماران اغلب معتقدند که افکار آنان حقیقت های غیرقابل تغییر  هستند، پس از درمان می توانند باورهای خود را مورد  بررسی قرار دهند و حقیقت یا غلط بودن باورهای خود را تشخیص دهند. این مهارت ها بیماران را برای مقابله با چالش ها آماده می کنند. آنها می توانند بر مشکلات خود غلبه کنند و نا امید نشوند.

منبع: Acceptance and Commitment Therapy in Cancer: Review of Applications and Findings

اشتراك گذاری نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *