ایماگوتراپی

 • درباره کارگاه آموزشی ایماگوتراپی
 • ایماگوتراپی یک مدل درمانی جدید در حیطه زوج درمانی و رابطه درمانی است که توسط دکتر هارویل_هندریکس و همسرش هلن_هانت ابداع شده است. این مدل درمانی براساس چندین تئوری روانشناختی از نظریات فروید گرفته تا علوم اعصاب پایه ریزی شده است. اساس تکنیک های درمانی ایماگو، یک گفتگوی ساختارمند و تخصصی است .
 • هدف از این دیالوگ ها عمق بخشی به رابطه همسران، ایجاد امنیت و ارتقای حس پیوند و یگانگی بین زوجین می باشد.
 • سرفصل های آموزشی کارگاه ایماگوتراپی
 • غنی کردن روابط همسران
 • همسران شیوه نو و بدیعی را برای برقراری ارتباط و صحبت کردن آموزش می بینند
 • بانی تئوریک رویکرد ایماگو (ناهشیار، علوم اعصاب، معنویت و…)
 • پویایی و مراحل روابط صمیمی مبتنی بر تعهد
 • مفهوم ایماگو و تاثیر آن در انتخاب عشق و همسر (ازدواج ناهوشیار)
 • مرور خاطرات دوران کودکی و کشف ساختارایماگو(تصویر ذهنی از خود)
 • کشف ناکامی های اصلی دوران کودکی و نحوه واکنش به آنها
 • بیان و تخلیه خشم در یک محیط امن و سازنده
 • التیام زخم های عاطفی و حل رنجش های گذشته در روابط زوجین